TWO-DAY WORKSHOP WITH NANCY BISHOP FOR ACTORS & DIRECTORS

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΓΙΑ ΗΘΟΠΟΙΟΥΣ KAI ΣΚΗΝΟΘΕΤΕΣ ΜΕ ΤΗ NANCY BISHOP

ΜΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΑΙ ΤΟΥ

ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ‘ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΡΕΣ ΚΥΠΡΟΣ’ 

CFDAYS_logo(τελευταίο)


Χώρος διεξαγωγής:  

Point Centre for Contemporary Art, Λευκωσία

18 & 19 Απριλίου 2015


Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 20 Μαρτίου 2015


Για να δηλώσετε συμμετοχή παρακαλώ συμπληρώστε το έντυπο ΕΔΩ. 

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΡΕΣ ΚΥΠΡΟΣ σε συνεργασία με την Ένωση Σκηνοθετών Κύπρου διοργανώνει σειρά εργαστηρίων με την casting director Nancy Bishop (προτεινόμενη για το βραβείο Emmy), η οποία εργάζεται σε διεθνές επίπεδο στον χώρο διανομής ρόλων σε Ευρώπη και Βόρεια Αμερική.

Οι θέσεις για τα εργαστήρια που αφορούν τους ηθοποιούς είναι περιορισμένες, επομένως σε περίπτωση που θα σας ενδιέφερε να συμμετάσχετε και είστε επαγγελματίες ηθοποιοί, παρακαλώ αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα, μαζί με μία φωτογραφία, καθώς και τη συμπληρωμένη αίτηση συμμετοχής στο info@cyprusfilmdays.com μέχρι τις 20 Μαρτίου 2015. Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την Καλλιτεχνική Επιτροπή του Φεστιβάλ.

 

Ακολουθεί λεπτομερής περιγραφή των εργαστηρίων:

 

 

 

ΗΜΕΡΑ 1 (Σάββατο 18 Απριλίου 2015)

Κόστος: 10 ευρώ (για έξοδα γεύματος)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 1: Υποκριτική για τον Κινηματογράφο και την Τηλεόραση και Τεχνικές Ακρόασης για Ηθοποιούς

(12 με 16 άτομα) 10:00-13:00 / 14:00-16:00
Τεχνικές Υποκριτικής για τον Κινηματογράφο και την Τηλεόραση
Οι ηθοποιοί θα συμμετάσχουν σε σειρά ασκήσεων που στοχεύουν στην ανάπτυξη αποτελεσματικών μεθόδων για υποκριτική μπροστά στην κάμερα. Η ύλη συμπεριλαμβάνει τεχνικές για κοντινό και γενικό πλάνο, εσωτερικό μονόλογο και “υποκριτική με τα μάτια” (playing in the eyes).

Στρατηγικές για εκ πρώτης όψεως ανάγνωση σεναριακού κειμένου (πρίμα βίστα) σε Ακρόαση για τον Κινηματογράφο
Οι ηθοποιοί θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν στρατηγικές για εκ πρώτης όψεως ανάγνωση σκηνής ενός σεναρίου (πρίμα βίστα) όταν καλούνται σε ακρόαση. Λαμβάνοντας ένα νέο σενάριο, είναι σημαντικό ο ηθοποιός να το προσεγγίσει με αυθορμητισμό και αναλυτική ματιά, προκειμένου να παρουσιάσει το νέο, άγνωστο υλικό με τρόπο δημιουργικό και ειλικρινή. Η εξάσκηση των εν λόγω τεχνικών θα γίνει βάσει μικρών γραπτών σκηνών.

 

 

ΗΜΕΡΑ 2 (Κυριακή 19 Απριλίου 2015)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 2: Παρουσίαση για προώθηση του ηθοποιού στη Διεθνή Αγορά Για Ηθοποιούς

(30 άτομα) 10:00-13:00

Το σεμινάριο και η επίδειξη απευθύνονται ειδικά σε ηθοποιούς που επιθυμούν να αποταθούν σε διεθνείς αγορές. Οι ηθοποιοί θα παρακολουθήσουν και θα αξιολογήσουν πραγματικές περιπτώσεις διανομής ρόλων επιτυχημένων ηθοποιών, ενώ θα ακολουθήσει συζήτηση σχετικά με τις στρατηγικές επιτυχίας.

Η παρουσίαση PowerPoint® περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα marketing:

 • Σύνταξη επαγγελματικού βιογραφικού σημειώματος για εργασία στο εξωτερικό
 • Επιλογή επιτυχημένου πορτρέτου (φωτογραφία)
 • Δημιουργία επιτυχημένης ιστοσελίδας
 • Παραγωγή αποτελεσματικού προωθητικού βίντεο (showreel)
 • Αποτελεσματική αυτο-ακρόαση
 • Καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του Διαδικτύου για προώθηση ηθοποιών
 • Καλύτερη δυνατή χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για διεθνή καριέρα

*Όλοι οι ηθοποιοί θα πρέπει να έχουν μαζί τους εκτυπωμένη φωτογραφία-πορτρέτο για αξιολόγηση. Η φωτογραφία πρέπει απαραίτητα να είναι σε έντυπη μορφή (και όχι σε USB). Επίσης, οι ηθοποιοί μπορούν να έχουν μαζί τους τα προωθητικά τους βίντεο και το βιογραφικό τους σημείωμα για αξιολόγηση (εφόσον το επιτρέπει ο χρόνος).
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

 

 

ΗΜΕΡΑ 2 (Κυριακή 19 Απριλίου 2015)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 3: ΔΙΑΝΟΜΗ ΡΟΛΩΝ (για Σκηνοθέτες και Παραγωγούς)

15:00-16:30 (μη περιορισμένος αριθμός θέσεων)

 

Το σεμινάριο αυτό εστιάζει σε θέματα που πρέπει να λαμβάνουν υπόψη παραγωγοί και σκηνοθέτες όταν πρόκειται για τη διανομή ρόλων. Το σεμινάριο καλύπτει τη διαδικασία διανομής ρόλων δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο πώς οι υπεύθυνοι κάστινγκ συνεργάζονται με την παραγωγή.

Στα θέματα του σεμιναρίου, συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα:
o διανομή πρωταγωνιστικών ρόλων
o πώς η διανομή ρόλων επηρεάζει τη χρηματοδότηση μιας ταινίας (π.χ. πώς να καταφέρετε να πάρετε καλούς ηθοποιούς για να έχετε καλές πιθανότητες χρηματοδότησης της ταινίας σας)
o διανομή Β’ ρόλων
o διαφορά διανομής ρόλου σε επαγγελματία ηθοποιό VS ερασιτέχνη

 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Όλα τα εργαστήρια θα διεξαχθούν στην Αγγλική γλώσσα.

 


 

 

TWO – DAY WORKSHOP WITH NANCY BISHOP FOR ACTORS & DIRECTORS

A COLLABORATION BETWEEN

THE DIRECTORS GUILD OF CYPRUS

AND

CYPRUS FILM DAYS’ INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

CFDAYS_logo(τελευταίο)

Venue: Point Centre for Contemporary Art, Nicosia

18 & 19 April 2015

 

CALL FOR APPLICATIONS – Deadline: 20th March, 2015

 

Please click here to apply

CYPRUS FILM DAYS International Film Festival in collaboration with the Directors Guild of Cyprus proudly organise a series of workshops with Emmy-nominated casting director Nancy Bishop C.S.A., who works internationally, casting actors from both Europe and North America. These workshops for actors have limited places so if you would like to participate and you are a professional actor/actress please send your CV and photo together with the completed form to info@cyprusfilmdays.com by the 20th March 2015. The applicants will be selected by the Festival Committee.

Below is a more detailed description of the workshops:

 

 

 

DAY 1 (SATURDAY 18 APRIL 2015)

Fee 10 Euros (to cover lunch)

WORKSHOP 1: Screen Acting and Audition Technique for Actors 

(12-16 people) 10:00-13:00 / 14:00-16:00

Screen Acting Technique
Actors will participate in a series of exercises that develop effective methods for on camera work. Material covered will include calibrating a performance for close-up vs. wide shot techniques, playing an inner monologue and playing in the eyes.

Strategies for Sight Reading at a Film Audition
Actors will learn strategies for sight-reading a film scene in an audition situation. When getting a new script, it is important to approach the script with spontaneity, but also analysis in order to present new material in a creative and honest way. Actors will practise with short written scenes.

 

DAY 2 (SUNDAY 19 APRIL 2015)

WORKSHOP 2: Presentation for the International Market for Actors 

(capacity: 30 people) 10:00-13:00
This seminar and demonstration is designed for actors who wish to market themselves for international work. Actors will watch and critique actual film castings of successful actors and discuss their success strategies.
A PowerPoint® presentation will include the following marketing topics:

 • How to organize a professional CV for international work.
 • How to choose a winning headshot
 • How to organize a successful website
 • How to produce an effective show reel
 • How to make an effective self casting
 • How to best take advantage of the Internet for actor marketing
 • How to use social media to forward an international career

*All actors should bring a printed copy of their headshot for critique. This is crucial that it is printed (not on a usb stick). Actors may also bring their show reels and CVs for possible critique (time allowing)
FREE ENTRANCE

 

 

DAY 2 (SUNDAY 19 APRIL 2015)

WORKSHOP 3: Casting for Directors and Producers

(unlimited / open group) 15:00-16:30

 

This seminar focuses on casting considerations for producers and directors. It covers the process of casting, highlighting how casting directors work together with production.

Topics include:
casting the lead
casting as a way to finance the film (How to get good actors so you can get your film financed?)
casting supporting talent
hiring actors vs. amateurs

FREE ENTRANCE

 

All workshops will be conducted in the English language.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.